در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 123180

مرضیه رحیمی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

یکشنبه ها و سه شنبه ساعت 13:00-10:00


کلینیک آسا سلامت
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس: 8 - 03135548097
بیمه های طرف قرارداد:آزاد، بانک ملت