در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 38431

میثاق نوروزی

کارشناس ارشد روانشناسی، اضطراب و افسردگی

یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها 14:00-10:00


کلینیک آسا سلامت
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس: 8 - 03135548097
بیمه های طرف قرارداد:آزاد، بانک ملت