در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 28777

جعفر مهوری حبیب آبادی

متخصص مغزو اعصاب- فلوشیپ صرع و الکترو انسفالوگرافی

یکشنبه ها 13:00-11:00