در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 28777

جعفر مهوری حبیب آبادی

متخصص بیماری های مغزو اعصاب- فلوشیپ صرع و الکترو انسفالوگرافی

یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 13:00-10:30


کلینیک آسا سلامت
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس: 8 - 03135548097
بیمه های طرف قرارداد:آزاد، بانک ملت